Medifera - Vaša rodinná poliklinika

Celoročná zdravotná starostlivosť

Naša rodinná poliklinika poskytuje pre deti a dospelých celoročnú zdravotnú starostlivosť u praktického lekára a vo všetkých špecializovaných ambulanciách.

Pre viac informácií navštívte www.procare.sk

Doplnkové služby